Thông báo Lễ tốt nghiệp bậc Thạc sĩ năm 2020

Cụ thể như sau:

1/ Thời gian (Dự kiến): 13h00 – 16h000, thứ 7 ngày 29/08/2020

2/ Địa điểm: Hội trường A.803 – 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM

Thông tin chi tết – Xem tại đây