Thông báo Chính sách học bổng tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo tới quý Thầy Cô trường THPT/TTGDTX, quý Cơ quan, Doanh nghiệp, Ngân hàng cùng toàn thể Giảng viên, CBCNV và HVSV Nhà trường về chính sách học bổng tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024:

Chi tiết thông báo: Xem tại đây