Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành QTKD-Lớp 21MQT1.BD

Căn cứ quyết định số 135 ngày 06 tháng 07 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành QTKD cho các học viên Thạc sĩ lớp 21MQT1.BD (đính kèm danh sách tên đề tài và tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây