CĐR, CTĐT thạc sĩ QTKD từ khóa 2017

Chuẩn đầu ra CTĐT thạc sĩ từ khóa 2017 – Xem tại đây

Chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD từ khóa 2017 – Xem tại đây