Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ lớp 21MQT1B & 20MQT.BD

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ lớp 21MQT1B & 20MQT.BD về Kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ như sau:

Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Các biểu mẫu, học viên tải ở đây: http://saudaihoc.ntt.edu.vn/bieu-mau