NTTU – Biểu mẫu luận văn/đề án thạc sĩ

1. Đơn đăng kí đề tài – Tải tại đây

2. Lý lịch khoa học – Tải tại đây

3. Đơn bảo vệ luận văn/đề án thạc sĩ – Tải tại đây

4. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn – Tải tại đây

5. Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn/đề án thạc sĩ – Tải tại đây

6. Đơn gia hạn luận văn/đề án thạc sĩ – Tải tại đây

7. Mẫu trang bìa luận văn/đề án thạc sĩ

8. Hướng dẫn viết luận văn/đề án thạc sĩ