Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

Thời gian nhận bằng: Từ 16/11/2020

Thủ tục nhận bằng: Bản chính  + 02 bản sao y công chứng CMND hoặc CCCD

Chi tiết thông báo Tại đây