Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD&ĐT

1. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (TT 15/2014), hiệu lực từ 01/07/2014 – Xem tại đây

2. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, (TT 23/2021), hiệu lực từ 15/10/2021 – Xem tại đây