Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ GD&ĐT

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (TT 18/2021), hiệu lực từ 15/08/2021 – Xem tại đây