Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến học viên thạc sĩ về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp; cấp bằng tốt nghiệp và các điều kiện nhận bản chính bằng tốt nghiệp như sau:

1.Thời gian: 08h00 – 11h00, Thứ 7, ngày 22/5/2021

2. Địa điểm: Hội trường A.801 – 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM

3. Thành phần tham dự:

– Học viên đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ từ tháng 12/2020 – 04/2021

– Cựu học viên thạc sĩ

– Trưởng phó khoa, giảng viên và lãnh đạo phòng ban, viện, trung tâm

Thông tin chi tiết: Xem tại đây